Slider

Fees Refundable Policies

Polisi Pemulangan Semula Yuran

Sekiranya calon  menarik diri daripada  program tersebut  selepas permulaan kuat kuasa, polisi bayaran semula adalah seperti berikut:

Tarikh Penarikan Diri

Amaun Dikembalikan

Pada hari pendaftaran Semester 1

100% daripadaYURAN PENGAJIAN

Dari hari ke-2 hingga minggu ke-2 setiap semester

80% daripada YURAN PENGAJIAN

Dari hari ke-3 hingga minggu ke-4 dan seterusnya

50% daripada YURAN PENGAJIAN

Seterusnya

Tiada pemulangan semula

Polisi pembayaran semula tertakluk kepada semua semester.

Penaja / Pelajar yang ingin memohon bayaran balik yuran pengajian mengikut dasar bayaran balik perlu menulis secara rasmi kepada pihak Akademik UIM. Semua bayaran balik bagi pelajar yang layak akan dikemukakan kepada pelajar itu dalam  masa satu  bulan  dari tarikh  penerimaan  pemberitahuan   bertulis  di   pihak kewangan  selepas  pengesahan  penarikan  diri  daripada   pengajian  oleh  pihak Akademik UIM

Contact Us

Universiti Islam Malaysia
Blok I, Bangunan MKN Embassy Techzone,
Jalan Teknokrat 2,
63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan.

 +603-8324 6666 | 
 +603-8324 6600
© 2018 UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA